ZWCAD Authorized Distributor
 
תוכנות למודדים לעבודה בסביבת ZWCAD Professioanl

MapTools - להכנה מהירה של תוכניות מדידה

יישום הפועל בסביבת תוכנת ZWCAD לשימוש במשרדי מדידות להכנה מהירה של תוכניות מדידה בזמן קצר. מגוון הכלים מאפשר למודד לחסוך זמן רב בהכנת המפה ולעבוד במפרט אחיד

  לקבלת מידע נוסף

 • קריאה וכתיבה של קבצי נקודות בפורמטים שונים
 • כלים לעריכה ושליטה על הנקודות בשרטוט
 • התאמה אוטומטית לקנה מידה
 • סיבוב נקודות ומאפייני הנקודות
 • חיבור נקודות עם מגוון אפשרויות. חיבור אוטומטי לנקודות
 • עבודות עם מפרטים שונים. ממשק ליצירת מפרטים חדשים
 • הכנסת כיתובים וסימבולים לאורך קווים
 • שרטוט רץ-ניצב עם תיאום מידות
 • חלוקה לגיליונות+ גיליונות מסובבים + מפתח גיליונות
 • הכנסת טבלת נקודות אוטומטית לשרטוט+שליטה על מאפייני הנקודות להצגה בטבלה
 • הכנסת מסגרת קואורדינאטות לשרטוט
 • כלים לעריכת פוליליינים: השטחה, המרה ל-3D , OFFSET3D
 • סרטון I המציג את פעולת התוכנה
 • סרטון II המציג את פעולת התוכנה
 • סרטון III המציג את פעולת התוכנה

 • Map tools

  MavatTools - התאמת שרטוטים לתקן מבא"ת 2006

  יישום הפועל בסביבת תוכנת ZWCAD העוזרת למשרדי המדידות להמיר כל תוכנית מדידה למפרט החדש מבא"ת 2006

 • בעזרת ממשק פשוט ניתן להגדיר טבלה להמרת השכבות בשרטוט לשכבות המקבילות במפרט המבא"ת
 • בעזרת ממשק פשוט ניתן להמיר טקסט מכל שכבה לבלוק המתאים במפרט המבא"ת ובשכבה המתאימה
 • בעזרת ממשק פשוט ניתן להמיר בלוק מכל שכבה לבלוק המתאים במפרט המבא"ת ובשכבה המתאימה
 • כל טבלת המרה ניתן לשמור בקובץ לצורך שימוש בשרטוטים אחרים
 • התוכנה בודקת תקינות הקבצים לפני שליחתם לאישור המבא"ת. כל השגיאות יסומנו לצורך תיקון
 • סרטון Iהמציג את פעולת התוכנה
 • סרטון II המציג את פעולת התוכנה
 • Aavat tools

  SurfaceTools - לבניית תוכנית DTM

  יישום הפועל בסביבת תוכנת ZWCAD לחישוב ושרטוט קווי גובה וחתכים

 • בניית מודל (משטח) תלת מימדי (DTM) . ניתן לבנות אינסוף משטחים באותו שרטוט
 • קריאת פורמטים מקובלים של קבצים. קריאת וכתיבת קבצי DIS ו- REG
 • חישוב והצגת קווי גובה
 • חישוב ושרטוט חתכים
 • חישוב נפחים למשטחים
 • הצגה תלת מימדית של המודל
 • Surface Tools

  טל: 03-5617090  |   Home  |     |   צור קשר  |   על החברה

  © TBM Software Ltd. All rights reserved.