ZWCAD Authorized Distributor
 

  תוכנות עזר לקונסטרוקציה   מעתה גם על תוכנת ZWCAD

  סט תוכניות עזר ידותיות ופשוטות להפעלה הנותנות מענה לצרכי העבודה של משרד קונסטרוקציה. התוכנות נכתבו על ידי מהנדס מבנים בעל ניסיון עשיר בשרטוט קונסטרוקציה במטרה לפשט ולקצר את זמן השרטוט. לתוכנות ניתנת תמיכה מקצועית.

    לקבלת מידע נוסף

+INTELLI-BAR   לשרטוט ברזל ולרשימות ברזל
 • שרטוט פרמטרי של ברזל קונסטרוקטיבי מסוגים שונים: חישוקים מלבניים,חישוקים עגולים,ספירלות וקלמרות.
 • טיפול ברשתות (קשירה ו\או מרותכות).
 • חישוב אוטומטי של כמויות המוטות.
 • פרוט ושרטוט אורכי פיגורות ששורטטו ידנית ע"י המשתמש.
 • התאמת נתוני בלוקים ( בדומה לדומה לפקודה MatchProperties).
 • טיפול בברזלים המוגדרים ב- מטר אורך ( מ.א.=L ) כולל אפשרות להוספת % זיון נדרש לחפיפה.
 • שרטוט פרמטרי של ברזלים בעלי אורך משתנה (לדוגמא 780 - 560 =L ).
 • חישוב אוטומטי של אורכי ספירלות.
 • שרטט חתכים פרמטריים וזיון בחתכים : עליון, תחתון, מחלק וחישוקים.
 • מספור אוטומטי של הברזלים: לפי שכבה, כל הברזלים, זיהוי ברזלים זהים.
 • יצירת 3 סוגי רשימות ברזל – קצרה , רגילה, מיוחדת- לבחירת המשתמש.
 • התוכנה מתריעה על בעיות בהכנת רשינות הברזלים.
 • מגוון פעולות נוספות לקיצור זמן העבודה.

להגדלה - לחץ על תמונה פעמים
לחץ פעמים להגדלת התמונות

INTELLI-YES<   לשרטוט יסודות ויצירת מתווה
 • שרטוט כלונסאות כולל מיספור הכלונסאות, כיתוב קוטר הכלונס, עומס על הכלונס, מפלס פני הכלונס, אורך הכלונס.
 • שרטוט יסודות בודדים כולל מיספור היסודות , מימדי היסודות, עומס על היסוד, מפלס תחתית היסוד.
 • הכיתובים ניתנים להדלקה או כיבוי.
 • יצירת מתווה כולל סימון קווי הבניין באופן אוטומטי.
 • ביצוע התאמת היסוד (בקנ"מ) על פי מימדי היסוד.
 • התאמת גודל הטקסטים לצד היסודות\כלונסאות על פי קנ"מ המיועד לשרטוט.
 • מציאת יסודות על פי שם.

INTELLI-REV   להכנת רשימת תוכניות
 • תוכנה קלה ופשוטה לשימוש ליצירת בסיס נתונים ביחס לפרוייקט מסויים בו מרוכזים נתוני התכנית.
 • הנתונים כוללים: שם התכנית, מספר התכנית, שם הקובץ, קנ"מ, תאריך, סטטוס התכנית.
 • בלחיצת כפתור אחת, ניתן להפיק רשימת תוכניות של הפרוייקט לתוך השרטוט או לתוכנת Excell.

INTELLI-BEAM   לשרטוט קורות, פרטי ברזל לקורות וחתכים
 • שלש שיטות לשרטוט קורות ופרטי הברזל בצורה פרמטרית
  • 1. שרטוט מבט מלא של הקורה, כולל ציון מימדי השדות והסמכים וסימון החתך בכל שדה. O.K ו- U.K הקורה, ופריסת הברזל.
  • 2. סכימה של הקורה, כולל ציון מימדי השדות והסמכים וסימון החתך בכל שדה. O.K ו- U.K הקורה, ופריסת הברזל.
  • 3. פריסת הברזל בתכנית (לצד הקורה).
 • אפשרות להקלדה ידנית של נתוני הקורה: אורך השדות, אורך הסמכים, או מדידתם מתוך התכנית.
 • לאחר ביצוע הגדרת הגיאומטריה של הקורה, התוכנה עוברת לפריסת הברזל.
 • כמויות המוטות בכל שדה (עליון ותחתון) וקוטרם בשליטת המשתמש.
 • בסיום שלב פריסת הברזל, התוכנה מאפשרת שרטוט החתכים באופן פרמטרי ובשליטת המשתמש.
 • ניתן לשנות\להוסיף מוטות, פיגורות וכו'.
להגדלה - לחץ על תמונה פעמים
לחץ פעמים להגדלת התמונות

INTELLI-NET   לשרטוט רשתות מרותכות ורשימת ברזל לרשתות מרותכות

 • לשרטוט מהיר של רשתות מרותכות בודדות או מלוי שטחים מלבניים ברשתות בודדות.
 • מילוי השטחים נעשה באופן פרמטרי כולל שליטה במימדי הרשת, אורכי חפיפות, מימדי הקוצים בקצוות הרשתות וכו'.
 • חלוקת רשתות קיימות לחצאים רבעים וכו' בשני הכוונים לשם מילוי בשטחים נוספים.
 • מספור הרשתות בתכנית ויצירת רשימת ברזל לרשתות, כולל אפשרות פירוט סוגי הרשתות בתכנית בפריסה.
להגדלה - לחץ על תמונה פעמים
לחץ פעמים להגדלת התמונות


טל: 03-5617090  |   Home  |     |   צור קשר  |   על החברה

© TBM Software Ltd. All rights reserved.